Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Navigationsvarningar

Brådskande information av betydelse för sjösäkerheten

Fyr och helikopter

Maritim Säkerhetsinformation (MSI)

Maritim Säkerhetsinformation (MSI) är ett begrepp som omfattar navigationsvarningar, metereologiska varningar och prognoser samt annan brådskande sjösäkerhetsinformation. Det är viktigt att fartyg till sjöss kontinuerligt kan ta emot MSI samt att fartyg i hamn innan avgång inhämtar och tar del av relevant MSI.

Rapportering 

Det är viktigt att den som iakttar en fara till sjöss rapporterar detta så att en navigationsvarning kan utfördas och andra sjöfarare kan varnas. Rapportering sker till Sweden Traffic.

NAVTEX och VHF

I svenska farvatten sänds MSI på NAVTEX och/eller VHF.

NAVTEX når längst ut till sjöss och hela Östersjöområdet täcks av fyra sändare. Ombord på fartyg skriver Navtex-mottagare ut varningarna på en pappersremsa eller visar texten på en bildskärm.

VHF är ett radiosystem som bygger på röstkommunikation. VHF når inte lika långt ut till sjöss som NAVTEX och därför åtgår ett stort antal sändare till att täcka svenska farvatten, se "Svensk Kustradiokarta" nedan.

Sjöfartsverkets central Sweden Traffic är samordnare för NAVTEX-sändningar för alla länder inom Östersjöområdet. Om sändningarna inte mottages tillfredsställande eller om ni har synpunkter på eller frågor om navigationsvarningar och NAVTEX, kontakta Sweden Traffic.

Kontaktuppgifter

Telefon: 0771-63 06 85
E-post: swedentraffic@sjofartsverket.se
VHF: Anropa Sweden Traffic på lämplig trafikkanal, se karta  

Öppettider: Måndag - Söndag 00:00-24.00

 

Senast uppdaterad 2021-03-24