Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Landsortsfarleden

Syftet med projekt Landsortsfarleden är att genomföra en farledsutredning för att öka kapacitet, tillgänglighet och säkerhet i farleden mellan Södertälje och Landsort.

Fartyg vid fyren Landsort
Fartyg vid fyren Landsort. Foto: Nicklas Liljegren

Dagens farled är smal och krokig med begränsningar i tillgänglighet och kapacitet samt är den bitvis olycksdrabbad. Trafiken begränsas av vind- och mörkerrestriktioner för farleden och kapacitetsbehovet i farleden förväntas även öka framöver då godshanteringen i Södertälje och Mälarhamnarna ökar.

Under 2014 tog Södertälje hamn, Södertälje kommun, Trafikverket och Sjöfartsverket fram en åtgärdsvalsstudie, som visar på ett behov av säkerhetshöjande åtgärder i farleden samt en efterfrågan på att ta emot större och mer djupgående fartyg än idag.

Trafikverket har därefter gett Sjöfartsverket i uppdrag att genomföra en farledsutredning i syfte att öka säkerhet, kapacitet och tillgänglighet i farleden mellan Södertälje och Landsort.

I planeringen för den nya farleden kommer framtida fartyg utgå från ett maximalt djupgående på 10,5 meter istället för dagens 9 meter. Bredden blir fortsatt till Panmax, det vill säga ca 32 meter och den maximala längden på 220 meter utan mörkerrestriktioner. Idag begränsas trafiken till 160 meter utan restriktioner och 200 meter med vissa restriktioner.

Filmen, se nedan, visar skalenligt hur ett fartyg cirka 220 x 32 meter kör längs den föreslagna nya sträckningen Landsort-Södertälje. Yta med blå färg håller minst det djup som krävs utan muddring. Ytor med grön, gul eller röd färg innanför farledens begränsningslinjer, kräver dock muddring. Vi ber dig att inte engagera dig för mycket i fartygets fart eftersom den är alldeles för hög. Resan som på film tar cirka fem minuter, tar i verkligheten cirka två- till tre timmar beroende på fartygsstorlek och fartygstyp. Filmen har producerats av Sjögeografiska avdelningen hos Sjöfartsverket. Syftet är att ge en snabb information om projektet.

Nya Landsortsfarleden

Senast uppdaterad 2023-05-09