Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjö- och flygräddning

Sjöfartsverket ansvarar för statlig sjö- och flygräddningstjänst inom svensk räddningsregion.

Uppdrag och verksamhet

Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för statlig sjö- och flygräddningstjänst. Funktionen innebär både operativt arbete och omfattande administration.

Sjö- och flygräddningscentralen

Sjöfartsverkets nationella Sjö- och flygräddningscentral, Joint Rescue Co-ordination Centre (JRCC).

Helikopterverksamhet

Sjöfartsverket har ansvar för att det finns räddningshelikoptrar för statlig sjö- och flygräddning.

Samverkan

Vi samverkar med andra myndigheter och organisationer verksamma inom räddningstjänst.

Ansökan, kontakt och registrering

Ansökan, kontakt och registrering för Maritime Assistance Service,  Nödsändare och Tele Medical Assistance Service.

Verksamhetsuppföljning

Sjö- och flygräddningsverksamheten följs upp regelbundet via rapporter och statistik.

Senast uppdaterad 2023-11-07