Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Farledsprojekt

Sjöfartsverket driver tillsammans med hamnar, kommuner och andra myndigheter flera projekt i syfte att öka säkerheten och anpassa farlederna för att möta sjöfartens behov.

Fartyg på insegling mot Luleå.
Malmporten

Luleå hamn måste få möjlighet att ta emot större fartyg för att ge näringen bättre konkurrensvillkor. Cirka 90 procent av EU:s egen järnmalmsproduktion kommer från malmfälten i Norrbotten. När Malmporten är verklighet kan fartygen anlöpa dygnet runt, året runt.

Läs mer om Malmporten
Fartyg vid kaj.
Skandiaporten

I projekt Skandiaporten planeras åtgärder för ökad kapacitet och säkerhet i farleden samt förstärkning av Skandiahamnen. Det är Sveriges enda hamn som trafikeras av världens största containerfartyg med direkttrafik på Fjärran Östern.

Läs mer om Skandiaporten
Foto på fartyg med litet fartyg bredvid.
Mälarprojektet

Södertälje sluss och kanal anpassas till modernt tonnage med bättre framkomlighet i Mälaren till hamnarna i Västerås och Köping.. Trafikverket färdigställer projektet, med planerad byggstart under 2022, medan Sjöfartsverket bidrar med nautisk kompetens.

Läs mer om Mälarprojektet
Foto på fartyg och ö i bakgrunden samt en fyr.
Landsortsfarleden

Syftet med projekt Landsortsfarleden är att genomföra en farledsutredning för att öka kapacitet, tillgänglighet och säkerhet i farleden mellan Södertälje och Landsort. Regeringen väntas också fatta beslut om att inrätta två nya farledsavsnitt.

Läs mer om Landsortsfarleden
Fartyg som slussas i Trollhätte kanal.
Slussar i Trollhätte kanal

För att säkra Vänersjöfartens framtid planerar Trafikverket i samarbete med Sjöfartsverket att bygga nya slussar i Trollhätte kanal, vid Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg.

Läs mer om Slussar i Trollhätte kanal
Foto på klippor och hav.
Strömstad

Sjöfartsverkets simuleringar visar att säkerhetsmarginalerna vid grundet Bulthålan kan förbättras vid hård vind för den fartygstrafik som går till Strömstad.

Läs mer om Strömstad
Foto från ovan med hamn och fartyg.
Ystad farled och hamn

Ystad hamn planerar bland annat nya kajer och muddring. Sjöfartsverket avser att i anslutning till hamnens projekt att genomföra en kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärd i farleden in till Ystad.

Läs mer om Ystad farled och hamn
Fartyg som arbetar i hamnen.
Hargs hamn

Förbättringar planeras i farleden till Hargs Hamn eftersom dagens farled inte uppfyller kraven på djup, bredd och säkerhet för effektiva transporter med större fartyg.

Läs mer om Hargs hamn
Bild på färja i havet.
Karlskrona

Färjetrafiken mellan Polen och Karlskrona ökar, men inseglingen till Karlskrona är inte optimal. Sjöfartsverket planerar för ökad säkerhet och tillgänglighet i farleden genom muddring och breddning.

Läs mer Karlskrona
Tankfartyg passerar Hjulstabron.
Mälarfarlederna

Farlederna till Mälarhamnarna Västerås och Köping ska muddras för ökat djupgående. Både säkerhet och framkomligt uppgraderas.

Läs mer om Mälarfarlederna

Senast uppdaterad 2021-06-15