Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

MSW Reportal

The Swedish Maritime Singel Window (MSW Reportal) är en portal för inrapportering av myndighetsinformation kopplad till fartygsanlöp. Portalen, som förvaltas av Sjöfartsverket, är ett samarbete mellan Kustbevakningen, Tullverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen.

Ny uppdatering i MSW Reportal

Den 1 mars uppdaterades MSW Reportal till version 3.1.1, vilket medförde några förbättringar. Samtliga "release notes" finner ni här nedan.

• Automatisk ATA/ATD sättning i MSW – ny lösning
Ny lösning och rättning för automatisk sättning av ATA/ATD i MSW.
• Lås fältet för lastbärarvikt – komplettering
Komplettering av tidigare lösning med ytterligare KN-koder där fältet för lastbärare blir icke editerbart och gråas ut.
• Korrigering ”pilotage order” i MSW gränssnitt
Språklig rättning i gränssnittet.
• Ändring av varning vid avvikande godsmängd jämfört med fartygets storlek
Justering som gör att varning för avvikande godsmängd i gränssnittet visas mindre ofta och endast när den är relevant.
• Ändra max antal tecken för fältet ’container-ID’ – farligt gods
Begränsning på max 17 tecken i fältet ”Container-ID”.
• MSW-PEC: Anpassa MSW frontend efter Lotsdispener blir 4-ställigt (60:1000 – 1)
Utökning av antal möjliga tecken i fältet för lotsdispensnummer.

Vid frågor, kontakta MSW Support på telefon 0771-40 00 50 eller via e-post: support@mswreportal.se

Angående coronavirus och lotsbeställning

För att minska smittrisk i samband med lotsningsuppdrag är det ett krav att ni före beställning av lots har haft kontakt med fartyget eller representant för fartyget. Om det finns misstanke om coronavirussmitta (covid-19) ombord skall ni som mäklare/uppdragsgivare, vid beställning av lots meddela detta till berörd lotsbeställningscentral via telefon eller e-post enligt nedan.

I dokumenten nedan finns mer information och rutiner gällande covid-19 i samband med lotsning.

Underlåtelse att rapportera sjukdom ombord kommer att anmälas till ansvariga myndigheter för vidare åtgärd.

Kontaktuppgifter till lotsbeställningscentraler

Lotsbeställningscentral Gävle (Gävle samt Luleå lotsområde)

Telefon: 0771-630610
E-post: northcoastpilot@sjofartsverket.se

Lotsbeställningscentral Södertälje (Oxelösunds Stockholms samt Södertälje lotsområde)

Telefon: 0771-630635
E-post: eastcoastpilot@sjofartsverket.se

Lotsbeställningscentral Malmö (Kalmar samt Malmö lotsområde)

Telefon: 0771-630680
E-post: southcoastpilot@sjofartsverket.se

Lotsbeställningscentral Göteborg (Göteborgs lotsområde)

Telefon: 0771-630670
E-post: gothenburgpilot@sjofartsverket.se

Lotsbeställningscentral Marstrand (Marstrands lotsområde)

Telefon: 0771-630650
E-post: westcoastpilot@sjofartsverket.se

Lotsbeställningscentral Trollhättan (Vänern lotsområde)

Telefon: 0771-630695
E-post: kctrollhattan@sjofartsverket.se

Aktuell driftinformation

Alla nyheter
Tekniska problem hos Sjöfartsverket

Just nu är det problem hos en extern DNS-leverantör, vilket påverkar Sjöfartsverkets externa tjänster som hanterar data via internet. Vi har inte märkt någon påverkan på MSW men ber er vara uppmärksamma samt felanmäla om ni upptäcker problem. Vid frågor, vänligen maila: support@mswreportal.se eller ring 0771-40 00 50. ...

2023-03-27
Planerat driftstopp i MSW Reportal

Tisdagen den 28 mars mellan kl. 11:00-13:00 genomförs ett planerat driftstopp i MSW pga. en nödvändig uppgradering. MSW Reportal kommer ligga nere under tiden. Vid frågor, vänligen kontakta MSW Support via email: support@mswreportal.se eller via telefon: 0771-40 00 50. ...

2023-03-21
Ny uppdatering i MSW Reportal

En ny uppdatering av MSW Reportal utfördes den 1 mars. Uppdateringen innehöll bl.a. En ny lösning av automatisk ATA/ATD sättning, låst fält i lastbärarvikt, språklig rättning i MSW gränssnittet, varning för avvikande godsmängd, ändra max antal tecken för fältet ’container-ID’ samt utökning av antal möjliga tecken i fältet för lotsdispensnummer. Mer information finns på Sjöfartsverkets hemsida. Vid frågor, vänligen kontakta MSW Support via epost: support@mswreportal.se eller via telefon: 0771-40 00 50 ...

2023-03-01
Lastdeklaration

Det fanns ett fel som påverkade lastdeklarationer. Tidigare uppdatering är backad. Det kan fortfarande finnas vissa anlöp där felet uppstår. För att lösa felet, kontrollera då dessa lastdeklarationer och signera ärendet på nytt. ...

2023-01-31

Senast uppdaterad 2022-02-10