Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

MSW Reportal

The Swedish Maritime Single Window (MSW Reportal) är en portal för inrapportering av myndighetsinformation kopplad till fartygsanlöp.

Aktuell driftinformation

Alla nyheter
Planerat driftstopp

Tisdagen den 27 februari mellan kl. 11:00-13:00 genomförs ett planerat driftstopp i MSW pga. en nödvändig uppgradering. Vid frågor, vänligen kontakta MSW Support via epost: support@mswreportal.se eller via telefon: 0771-40 00 50. ...

2024-02-19
Dagens release 30/1

Dagens release är nu genomförd och man har släppt mindre rättningar kopplade till MSW Excel Template och kring hanteringen av bogserbåtar i MSW, samt andra mindre buggrättningar. ...

2024-01-30
Leveransnoteringar december 2023

Efter måndagens uppdatering den 18/12 så finns nu en uppdaterad version av MSW användarguide, version 1.32. För mer information om berörda uppdateringar av MSW Reportal, se användarguidens avslutande sida under "Version 1.32". ...

2023-12-20

Uppdateringar för MSW Reportal

Den 1 mars uppdaterades MSW Reportal till version 3.1.1, vilket medförde några förbättringar. Samtliga "release notes" finner ni här nedan.

• Automatisk ATA/ATD sättning i MSW – ny lösning
Ny lösning och rättning för automatisk sättning av ATA/ATD i MSW.
• Lås fältet för lastbärarvikt – komplettering
Komplettering av tidigare lösning med ytterligare KN-koder där fältet för lastbärare blir icke editerbart och gråas ut.
• Korrigering ”pilotage order” i MSW gränssnitt
Språklig rättning i gränssnittet.
• Ändring av varning vid avvikande godsmängd jämfört med fartygets storlek
Justering som gör att varning för avvikande godsmängd i gränssnittet visas mindre ofta och endast när den är relevant.
• Ändra max antal tecken för fältet ’container-ID’ – farligt gods
Begränsning på max 17 tecken i fältet ”Container-ID”.
• MSW-PEC: Anpassa MSW frontend efter Lotsdispener blir 4-ställigt (60:1000 – 1)
Utökning av antal möjliga tecken i fältet för lotsdispensnummer.

Vid frågor, kontakta MSW Support på telefon 0771-40 00 50 eller via e-post: support@mswreportal.se

Torsdagen den 5 oktober mellan kl. 08:45-10:45 så kommer systemet för Kustbevakningens tjänst för MSW att tas ner för en uppgradering. Beräknad tid är ca 2 timmar och innebär att Kustbevakningen kommer inte kunna ta emot någon information under perioden som systemet är nere. Du som rapportör kommer därmed inte få några responsmeddelande/beslut under denna tid. Vid frågor eller funderingar, vänligen kontakta SMC via epost: sweden24@kustbevakningen.se

Lotsbeställning & Coronaviruset

För att minska smittrisk i samband med lotsningsuppdrag är det ett krav att ni före beställning av lots har haft kontakt med fartyget eller representant för fartyget. Om det finns misstanke om coronavirussmitta (covid-19) ombord skall ni som mäklare/uppdragsgivare, vid beställning av lots meddela detta till berörd lotsbeställningscentral via telefon eller e-post enligt nedan.

I dokumenten nedan finns mer information och rutiner gällande covid-19 i samband med lotsning.

Underlåtelse att rapportera sjukdom ombord kommer att anmälas till ansvariga myndigheter för vidare åtgärd.

Kontaktuppgifter till lotsbeställningscentraler

Telefon: 0771-630610
E-post: northcoastpilot@sjofartsverket.se

Telefon: 0771-630635
E-post: eastcoastpilot@sjofartsverket.se

Telefon: 0771-630680
E-post: southcoastpilot@sjofartsverket.se

Telefon: 0771-630670
E-post: gothenburgpilot@sjofartsverket.se

Telefon: 0771-630650
E-post: westcoastpilot@sjofartsverket.se

Telefon: 0771-630695
E-post: kctrollhattan@sjofartsverket.se

Senast uppdaterad 2023-11-16