Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

MSW Reportal

The Swedish Maritime Singel Window (MSW Reportal) är en portal för inrapportering av myndighetsinformation kopplad till fartygsanlöp. Portalen, som förvaltas av Sjöfartsverket, är ett samarbete mellan Kustbevakningen, Tullverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen.

Aktuell driftinformation

 

Planerat driftstopp i MSW Reportal

Onsdagen den 26/1 mellan kl. 11:00-13:00 genomförs ett planerat driftstopp i MSW pga. en nödvändig uppgradering.

Vid frågor, vänligen kontakta MSW Support via email: support@mswreportal.se eller via telefon: 0771-40 00 50.

 

Angående coronavirus och lotsbeställning

För att minska smittrisk i samband med lotsningsuppdrag är det ett krav att ni före beställning av lots har haft kontakt med fartyget eller representant för fartyget. Om det finns misstanke om coronavirussmitta (covid-19) ombord skall ni som mäklare/uppdragsgivare, vid beställning av lots meddela detta till berörd lotsbeställningscentral via telefon eller e-post enligt nedan.

I de bifogade dokumenten finner ni mer information och rutiner gällande Covid-19 i samband med lotsning. 

Underlåtelse att rapportera sjukdom ombord kommer att anmälas till ansvariga myndigheter för vidare åtgärd.

Lotsbeställningscentral Gävle (Gävle samt Luleå lotsområde)

Telefon: 0771-630610
Epost: northcoastpilot@sjofartsverket.se

Lotsbeställningscentral Södertälje (Oxelösunds Stockholms samt Södertälje lotsområde)

Telefon: 0771-630635
Epost: eastcoastpilot@sjofartsverket.se

Lotsbeställningscentral Malmö (Kalmar samt Malmö lotsområde)

Telefon: 0771-630680
Epost: southcoastpilot@sjofartsverket.se

Lotsbeställningscentral Göteborg (Göteborgs lotsområde)

Telefon: 0771-630670
Epost: gothenburgpilot@sjofartsverket.se

Lotsbeställningscentral Marstrand (Marstrands lotsområde)

Telefon: 0771-630650
Epost: westcoastpilot@sjofartsverket.se

Lotsbeställningscentral Trollhättan (Vänern lotsområde)

Telefon: 0771-630695
Epost: kctrollhattan@sjofartsverket.se 

 

 

Senast uppdaterad 2021-11-08