Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

MSW Reportal

The Swedish Maritime Singel Window (MSW Reportal) är en portal för inrapportering av myndighetsinformation kopplad till fartygsanlöp. Portalen, som förvaltas av Sjöfartsverket, är ett samarbete mellan Kustbevakningen, Tullverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen.

Aktuell driftinformation

Planerat driftstopp i MSW Reportal

Onsdagen den 15 december mellan kl. 11:00-13:00 genomförs ett planerat driftstopp i MSW. MSW Reportal kommer att vara nere under berörd tidsperiod.

Vid frågor, kontakta MSW Support på telefon: 0771-40 00 50 eller via epost: support@mswreportal.se

 

Ny uppdatering av MSW

Den 20/10 uppdaterades MSW Reportal till version 2.3.6, vilket medförde några förbättringar. Samtliga release notes finner ni här nedan.

Version 2.3.6

 • Rättning av felaktig varning för rapporterad godsvikt i förhållande till fartygets storlek
 • Rättning av funktion ”Visa senast rapporterade” gällande gods (historik saknas tidigare)
 • Flagga (flaggstat) och IMO-nummer visas på ett tydligare sätt vid fartygsanmälan i syfte att underlätta registrering (minska risk att välja fel fartyg)

Vid frågor, kontakta MSW Support på telefon: 0771-40 00 50 eller via epost: support@mswreportal.se 

 

Ny uppdatering av MSW

Den 22/9 uppdaterades MSW Reportal till version 2.3.5, vilket medförde några förbättringar. Samtliga release notes finner ni här nedan.

Version 2.3.5

 • Utökning av antal tecken vid rapportering av tull ID i fliken ”Gods att deklarera” (last att lossa)
 • Rättning av felaktiga länkar på mswreportal.se

Vid frågor, kontakta MSW Support på telefon: 0771-40 00 50 eller via epost: support@mswreportal.se


Ny uppdatering av MSW

Den 25/8 uppdaterades MSW Reportal till version 2.3.4, vilket medförde några förbättringar. Samtliga release notes finner ni här nedan.

Version 2.3.4

 • Förtydligande av felmeddelande för datumformat och datumintervall vid uppladdning av Excel
 • I översikten (anlöpslistan) visas 500 anlöp. Dessa filtreras nu baserat på ATA (tidigare slumpartat)
 • Rättning av problem där en uppdatering registrerats vid öppnande av anlöp

Vid frågor, kontakta MSW Support på telefon: 0771-40 00 50 eller via epost: support@mswreportal.se 

 

Ny uppdatering av MSW

Den 17/6 uppdaterades MSW Reportal till version 2.3.3, vilket medförde några förbättringar. Samtliga release notes finner ni här nedan.

Version 2.3.3

 • Förtydligande (pop up) vid försök att ta bort en definitiv farledsdeklaration
 • Rättning av event-koder
 • Uppdaterad användarguide

Vid frågor, kontakta MSW Support på telefon: 0771-40 00 50 eller via epost: support@mswreportal.se 

Ny uppdatering av MSW

Den 26/5 uppdaterades MSW Reportal till version 2.3.2, vilket medförde några förbättringar. Samtliga release notes finner ni här nedan.

Version 2.3.2

 • Hantering av RSS-tillstånd
  o Ändringen innebär att släppa på valideringen av lossa utrikes gods och rapporteringsskyldig till Tullverket i de fall man angett att anlöpet går på EURSS-tidtabell
 • Ändring av tvingande höjd på vissa lotsningar i MSW
  o Innebär att man ej kan signera en lotsning ifall höjden på fartyget inte är ifyllt, i de fall där höjd krävs
 • Rättning av valideringsfel vid radering av första plats i hamnstad
 • Rättning kring att kunna välja manuell registrering av besättningslista efter Excel inläsning
 • Rapportering av sjöfartsskydd – skrivfel
  o Mindre justeringar av texter i Excel-mallar (ny version 2.0.7)
 • Rättning av felaktig länk på inloggningssidan för MSW (mot Sjöfartsverkets externa hemsida) för att kunna skaffa ett konto

Vid frågor, kontakta MSW Support på telefon: 0771-40 00 50 eller via epost: support@mswreportal.se 

 

Ny uppdatering av MSW 

Den 24/3 uppdaterades MSW Reportal till version 2.3.0, vilket medförde några förbättringar. Samtliga release notes finner ni här nedan.

Version 2.3.0

Tillägg av varningar i gränssnittet.

 • Varning visas vid rapportering av avvikande godsmängd jämfört med fartygets storlek i blocket    farledsdeklaration. Både vid låg godsmängd och hög godsmängd.
 • Varning visas om att du är lotspliktig vid rapportering av viss sorts farligt gods.
 • Varning visas om lotsplikt baserat på fartygets längd.

Textförändring i blocket farligt gods.

 • Termen ”Försändelse” ersätts med ”Gods”.
 • Regelverket ”BC” ersätts med ”IMSBC”.
 • Regelverket ”Marpol” ersätts med ”MARPOL Annex 1”.

Fälten ”Finns lastplan ombord” och ”Epost till ansvaring” flyttas upp från avancerat i blocket om farligt gods.

Uppdaterad hjälptext med förtydligande bild vid val av farligt gods.

Vid frågor, kontakta MSW Support via e-post: support@mswreportal.se eller via telefon: 0771-40 00 50.

 

Ny uppdatering av MSW

Den 17/2 uppdaterades MSW Reportal till version 2.2.9, vilket medförde några förbättringar. Samtliga release notes finner ni här nedan.

Version 2.2.9

 • Ny förenklad vy med kategorier för rapportering av gods
 • Rättat problem vid val av månad i översikten

Vid frågor, kontakta MSW Support via e-post: support@mswreportal.se eller via telefon: 0771-40 00 50.

 

Egen UN Locode för Norvik

Från och med onsdagen den 27 januari har Norvik en egen UN Locode, SENRR (Stockholm Norvik). Tidigare har Norvik angetts via rapportering till Nynäshamn (SENYN). Men anlöp till Norvik rapporteras alltså från och med 27 januari på den egna nya koden.

Vänligen notera att båda koderna (SENRR och SENYN) har samma underliggande hamnar/kajplatser, bordningspunkter och ankringsplatser. När det gäller underliggande hamnar/kajplatser, beror detta på att man som rapportör ska kunna beställa lots mellan Nynäshamn och Norvik i MSW. Observera att om fartyget ska anlöpa både Norvik och Nynäshamn, ska ni inte beställa en förhalning genom MSW utan då ska två separata fartygsanmälningar göras.

Vid frågor går det bra att vända sig till MSW Support på telefon: 0771-40 00 50  eller mailadress: support@mswreportal.se.

 

Angående coronavirus och lotsbeställning

För att minska smittrisk i samband med lotsningsuppdrag är det ett krav att ni före beställning av lots har haft kontakt med fartyget eller representant för fartyget. Om det finns misstanke om coronavirussmitta (covid-19) ombord skall ni som mäklare/uppdragsgivare, vid beställning av lots meddela detta till berörd lotsbeställningscentral via telefon eller e-post enligt nedan.

Underlåtelse att rapportera sjukdom ombord kommer att anmälas till ansvariga myndigheter för vidare åtgärd.

Lotsbeställningscentral Gävle (Gävle samt Luleå lotsområde)

Telefon: 0771-630610

Epost: northcoastpilot@sjofartsverket.se

Lotsbeställningscentral Södertälje (Oxelösunds Stockholms samt Södertälje lotsområde)

Telefon: 0771-630635

Epost: eastcoastpilot@sjofartsverket.se

Lotsbeställningscentral Malmö (Kalmar samt Malmö lotsområde)

Telefon: 0771-630680

Epost: southcoastpilot@sjofartsverket.se

Lotsbeställningscentral Göteborg (Göteborgs lotsområde)

Telefon: 0771-630670

Epost: gothenburgpilot@sjofartsverket.se

Lotsbeställningscentral Marstrand (Marstrands lotsområde)

Telefon: 0771-630650

Epost: westcoastpilot@sjofartsverket.se

Lotsbeställningscentral Trollhättan (Vänern lotsområde)

Telefon: 0771-630695

Epost: kctrollhattan@sjofartsverket.se 

 

Information om avsikt med anlöp och lastdeklaration

Det är viktigt rapportera rätt avsikt med anlöp tillsammans med lastdeklaration. För att Tullverket ska få informationen om lastdeklaration måste avsikt med anlöp vara ”Lossa utrikes gods”. När du har gods att deklarera till Tullverket ska avsikt med anlöp vara ”Lossa utrikes gods” och du måste rapportera en lastdeklaration, vilket görs i panelen gods att deklarera. I de fall du väljer avsikt med anlöp ”Lossa inrikes (SE) gods” ska ingen lastdeklaration rapporteras. Om du rapporterar lastdeklaration med fel avsikt med anlöp får Tullverket inte lastdeklarationen.

Senast uppdaterad 2021-11-08