Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

MSW Reportal

The Swedish Maritime Single Window (MSW Reportal) är en portal för inrapportering av myndighetsinformation kopplad till fartygsanlöp.

Leveransförseningar i Lotsområde Södertälje Juni - Augusti
Läs mer här!

Aktuell driftinformation

Alla nyheter
Driftstopp i MSW Reportal, torsdag 13:e juni

Efter gårdagens driftsättning uppmanas rapportörerna att ladda ner de nya versionerna av MSW Excelfil, antingen via MSW Reportal eller Sjöfartsverkets hemsida under MSW Reportal. Vid frågor, vänligen kontakta MSW Support via epost: support@mswreportal.se eller via telefon: 0771-40 00 50. ...

2024-06-12
Leveransförseningar i Lotsområde Södertälje

Under semesterperioden (juni, juli, augusti) har vi lägre grundbemanning än under övriga året. ...

2024-05-31
Anmälan av varors ankomst vid sjötransport

Anmälan av varors ankomst vid sjötransport ...

2024-05-27
Viktig information från Tullverket

Tullverket vill påminna om att de tidsgränser som finns för ankomst och avgång måste hållas. Vid frågor, vänligen kontakta Tullverket via epost: fartygsklarering@tullverket.se eller via telefon: 08-456 65 61. ...

2024-04-30

Uppdateringar för MSW Reportal

Den 1 mars uppdaterades MSW Reportal till version 3.1.1, vilket medförde några förbättringar. Samtliga "release notes" finner ni här nedan.

• Automatisk ATA/ATD sättning i MSW – ny lösning
Ny lösning och rättning för automatisk sättning av ATA/ATD i MSW.
• Lås fältet för lastbärarvikt – komplettering
Komplettering av tidigare lösning med ytterligare KN-koder där fältet för lastbärare blir icke editerbart och gråas ut.
• Korrigering ”pilotage order” i MSW gränssnitt
Språklig rättning i gränssnittet.
• Ändring av varning vid avvikande godsmängd jämfört med fartygets storlek
Justering som gör att varning för avvikande godsmängd i gränssnittet visas mindre ofta och endast när den är relevant.
• Ändra max antal tecken för fältet ’container-ID’ – farligt gods
Begränsning på max 17 tecken i fältet ”Container-ID”.
• MSW-PEC: Anpassa MSW frontend efter Lotsdispener blir 4-ställigt (60:1000 – 1)
Utökning av antal möjliga tecken i fältet för lotsdispensnummer.

Vid frågor, kontakta MSW Support på telefon 0771-40 00 50 eller via e-post: support@mswreportal.se

Torsdagen den 5 oktober mellan kl. 08:45-10:45 så kommer systemet för Kustbevakningens tjänst för MSW att tas ner för en uppgradering. Beräknad tid är ca 2 timmar och innebär att Kustbevakningen kommer inte kunna ta emot någon information under perioden som systemet är nere. Du som rapportör kommer därmed inte få några responsmeddelande/beslut under denna tid. Vid frågor eller funderingar, vänligen kontakta SMC via epost: sweden24@kustbevakningen.se

Lotsbeställning & Coronaviruset

För att minska smittrisk i samband med lotsningsuppdrag är det ett krav att ni före beställning av lots har haft kontakt med fartyget eller representant för fartyget. Om det finns misstanke om coronavirussmitta (covid-19) ombord skall ni som mäklare/uppdragsgivare, vid beställning av lots meddela detta till berörd lotsbeställningscentral via telefon eller e-post enligt nedan.

I dokumenten nedan finns mer information och rutiner gällande covid-19 i samband med lotsning.

Underlåtelse att rapportera sjukdom ombord kommer att anmälas till ansvariga myndigheter för vidare åtgärd.

Kontaktuppgifter till lotsbeställningscentraler

Telefon: 0771-630610
E-post: northcoastpilot@sjofartsverket.se

Telefon: 0771-630635
E-post: eastcoastpilot@sjofartsverket.se

Telefon: 0771-630680
E-post: southcoastpilot@sjofartsverket.se

Telefon: 0771-630670
E-post: gothenburgpilot@sjofartsverket.se

Telefon: 0771-630650
E-post: westcoastpilot@sjofartsverket.se

Telefon: 0771-630695
E-post: kctrollhattan@sjofartsverket.se

Senast uppdaterad 2024-06-04