Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Länsstyrelser på platsbesök

Nyhet 2021-09-08

Representanter för länsstyrelserna i Uppsala, Västmanland och Södermanland gjorde nyligen ett platsbesök i farleden utanför Köping för att inspektera pågående muddringsarbete. Detta är en del i Sjöfartsverkets projekt för Mälarfarlederna.

Max Bjurström, Projektledare för Sjöfartsverket informerar deltagare från länsstyrelsen om var arbeten pågår.
Max Bjurström, Sjöfartsverkets projektledare, Projektledare, informerar deltagare från de tre länssstyrelserna om pågående muddringsarbeten. Samtliga foton:Agne Hörnestig

Målet med Sjöfartsverkets arbete är att öka kapaciteten, tillgängligheten och säkerheten i Mälarfarlederna till Köping och Västerås. Parallellt vidtar hamnarna samma åtgärder hos sig.

- Projektet är en del i regeringens vision att minska de fossila utsläppen och att Sverige blir koldioxidneutralt 2045, säger Max Bjurström som är Sjöfartsverkets projektledare.

Inom en 15 mils radie från hamnarna nås hälften av Sveriges befolkning som i sin tur står för en tredjedel av svensk konsumtion. I dag kan fartyg med en storlek om 135 x 18 x 6,8 meter angöra Västerås och Köping. Den kapaciteten ökar till 160 x 24 x 7 meter när alla nödvändiga åtgärder, utöver projekt Mälarfarlederna, är vidtagna. Exempelvis Södertälje sluss och kanal samt en ombyggd Hjulstabro finns på plats, frågor som Trafikverket jobbar vidare med.

Större fartyg kan lasta mer med minskade fossilutsläpp som följd samtidigt som transportekonomiska fördelar nås.

Startade 1 augusti

Vid platsbesöket i Köping deltog också flera miljöspecialister. En av dem är Melica Cliffoord (bilden) från Sjöfartsverket.

- I mina arbetsuppgifter ingår bland annat att följa upp egenkontrollen av grumling och buller i samband med den pågående muddringsentreprenaden, säger Melica Cliffoord.

Muddringsarbetet i Mälarfarlederna inleddes den 1 augusti och beräknas pågå till årsskiftet.

- Än så länge följer vi tidplanen. Om entreprenören inte hinner klart till årsskiftet återupptas arbetet hösten 2022, fortsätter, Max Bjurström.

Melica Cliff0ord, miljöspecialist. Arkivbild
Melica Cliffoord, miljöspecialist. Arkivbild

Muddermassor blir markytor

Sammanlagt kommer cirka en miljon kubikmeter muddermassor att omhändertas. Merparten återtippas till sjöss inom givna dispensområden men 35 000 kubikmeter massor som är förorenade omhändertas på land. Massorna stabiliseras med en blandning som innehåller slagg, cement och kol vilket gör att miljöpåverkan minimeras. Massorna stabiliseras till  markytor som används för mellanlagring av produkter hos företag som finns i nära anslutning till hamnarna.

Vidare planeras för säkerhetshöjande åtgärder, uppgraderad farledsutmärkning och nya ledverk vid Hjulstabron som beräknas klart 2024. För Sjöfartsverkets del beräknas kostnaden till cirka 350 miljoner kronor.

XXXXXXXXXXXXXXXX
Mudderverket Harald schaktar sjöbotten i Galten, västra Mälaren.
Mudderverket Karin Hoej schaktar upp förorenade massor från sjöbotten i Köpings hamn
Mudderverket Karin Hoej schaktar upp förorenade massor från sjöbotten i Köpings hamn.