Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Projekt och fokusområden

Här presenterar vi ett urval av våra satsningar inom forskning och innovation.

Navigationsstöd från land

Ett omfattande arbete pågår med att utveckla konceptet ”Navigationsstöd från land” som komplement till den traditionella lotsningen. Sjöfartsverket avser att tillsammans med svensk sjöfartsnäring och akademin under perioden 2022-2024 genomföra omfattande systemdemonstrationer av fler användarfall i fler demonstrationsområden för att utveckla konceptet.  Ett användarfall är fartyg som använder navigationsstöd från land längre in mot kaj. Vi ska ta fram kunskaps- och beslutsunderlag för framtida införande av navigationsstöd från land i Sverige.

SAR 2.0

Under 2019 genomfördes en omfattande analys över hur förutsättningarna för statlig sjö- och flygräddning kommer se ut år 2027-2037. Olika framtidsscenarier diskuterades och resultatet sammanställdes i en rapport vid namn ”SAR 2.0 Framtidens sjö- och flygräddning”, där bland annat behovet av att säkerställa resurser, både gällande samverkan och genom ny teknik och informationsdelning, identifierades som viktiga pusselbitar.

Detta har i sin tur föranlett initieringen av tre nya samverkansprojekt och initiativ under 2020-2021, vid namn ”Terrängpejlen - samverkan för förbättrad pejling av nödställda och luftfartyg i oländig miljö”, ”BOSSE – Behovsanalys för optimerad Sjö- och Flygräddning i samverkan för effektivare räddning”, samt ”SAR UAS - samverkan för förbättrad SAR genom UAS och AI”.

Framtidens fartygsflotta

Sjöfartsverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda och föreslå hur myndigheten flotta kan bli fossilfri. Sverige strävar efter att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter med 70 procent till 2030 jämfört med 2010.

Vintersjöfartsforskning

Det svensk-finska samarbetet om vintersjöfartsforskningen etablerades 1972 och finansieras av sjöfartsmyndigheterna i de två länderna. Ett vintersjöfartsforskningsråd administrerar programmet. Inom programmet genomförs årliga utlysningar om forskningsprojekt.

Isbrytaren Ymer
Isbrytaren Ymer. Foto: Ove Nilsson

Senast uppdaterad 2021-02-11