Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Ranging Mode for the Baltic Sea

R-Mode Baltic Sea och R-Mode Baltic Sea 2.

Foto på fartyg.

Idag förlitar sig sjöfarten till stor del på satellitnavigeringssystem, vilket kan göra den sårbar för störningar. Ranging Mode (R-Mode) är ett nytt möjligt positioneringssystem som är baserat på landstationer i stället för exempelvis satellitteknik. Med R-Mode får ett fartyg sin position genom att mäta avstånd till ett antal landstationer.

Försöket är en del i det EU-finansierade projektet R-Mode Baltic Sea med medlemmar från Sverige, Norge, Tyskland och Polen. Målet är att utveckla och demonstrera ett reservsystem för positionering.

Det fristående projektet R-Mode Baltic Sea 2 ska dra nytta av de lärdomar som vanns under R‑Mode Baltic Sea och den infrastruktur som byggts upp kring södra Östersjön.

Bild på EU Strategy logo för Baltic Sea.
Bild på logo för interreg Baltic Sea region.
Bild på R-Mode-logo.

Senast uppdaterad 2023-09-28