Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Krisberedskap

Sjöfartsverket är en myndighet som ska planera och vidta förberedelser för att förebygga, motverka och begränsa sårbarheter och risker.

Sjöfartsverket är en av de myndigheter som har pekats ut med ett särskilt ansvar för att planera krishanteringen. Samhällets krisberedskap bygger på att alla tar sitt ansvar och arbetar tillsammans mot samma mål: att minska sårbarheten och förbättra förmågan att hantera kriser när de ändå inträffar.

Myndigheten för samhällsskyd och beredskap (MSB) är den myndighet som har till uppgift att samordna planeringen och uppföljningen av krisberedskapsarbetet i samhället. De ser till att berörda myndigheter får en gemensam inriktning arbetet och genomför även en dialog med de inblandade myndigheterna; allt för att resurserna ska kunna användas där de gör bäst nytta.

Tjänsteman i beredskap - TiB

På Sjöfartsverket finns funktionen tjänsteman i beredskap (TiB) med uppgift att initiera och samordna det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga olyckor och kriser. Tjänsteman i beredskap är även kontaktperson för andra aktörer i samhället.

Senast uppdaterad 2020-11-19