Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjötrafiken - farledsavgifter, lotsavgifter och andra avgifter

Sjötrafiken - farledsavgifter, lotsavgifter och andra avgifter.

Grundförfattning

Beskrivning

1992:1

Avtal mellan Sjöfartsverket och Trollhätte kanalverk angående debitering och uppbörd av farledsvaruavgift för gods som transporteras på Trollhätte kanal

1996:15

Högsta pris för vissa lastbilstransporter till och från Gotland med mera.

2019:3

Sjöfartsverkets föreskrifter om farledsavgift

Upphörde att gälla från och med 1 januari 2022

2019:4

Sjöfartsverkets föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

Upphörde att gälla från och med den 1 januari 2022 

2019:5

Sjöfartsverkets föreskrifter om taxa för fritidsfartyg på Trollhätte, Säffle och Södertälje kanal

2019:6

Sjöfartsverkets föreskrifter om taxa för fartyg på Trollhätte och Södertälje kanal

Upphörde att gälla från och med den 1 januari 2022

2021:1

Sjöfartsverkets föreskrifter om farledsavgift

Träder i kraft den 1 januari 2022

2021:4

Sjöfartsverkets föreskrifter om taxa för fartyg på Trollhätte och Södertälje kanal

Träder i kraft den 1 januari 2022.

2021:5

Sjöfartsverkets föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

Träder i kraft den 1 januari 2022

Senast uppdaterad 2021-12-20