Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Etisk kod och visslarsystem

Sjöfartsverkets etiska kod beskriver hur Sjöfartsverkets medarbetare förväntas uppträda mot varandra, mot avtalsparter och mot samhället i övrigt. Sjöfartsverkets visslarsystem är en extern, oberoende funktion som gör det möjligt att anonymt rapportera grova oegentligheter och korruption.

Etisk kod

Sjöfartsverkets etiska kod beskriver hur Sjöfartsverkets medarbetare förväntas uppträda mot varandra, mot avtalsparter och mot samhället i övrigt. Koden bygger på den statliga värdegrunden samt myndighetens egen värdegrund och interna styrdokument.

Sjöfartsverket ska alltid ta hänsyn till den etiska koden när avtal eller partnerskap ingås. Vi ställer krav på våra leverantörer att agera på samma sätt, dvs. med ett etiskt förhållningssätt inom den egna organisationen och i eventuella mellanled i leverantörskedjan.

Visslarsystem

Sjöfartsverket har ett visslarsystem. Det är en extern, oberoende funktion som gör det möjligt att anonymt rapportera grova oegentligheter och korruption. Därmed kan Sjöfartsverket i ett tidigt skede upptäcka risker och sätta in rätt åtgärder.

Visslarsystemet ska säkerställa att vi har en verksamhet utan grova oegentligheter och korruption. Både medarbetare och allmänhet kan använda visslarsystemet. Genom Visslarsystemet är anmälaren alltid anonym gentemot Sjöfartsverket.

Alla inkomna anmälningar kommer att granskas av myndigheten. Om en anmälan inte har någon betydelse för Sjöfartsverkets verksamhet kommer den inte att utredas.

Det är fördelaktigt om du väljer att lämna dina kontaktuppgifter i Visslarsystemet, då kan kompletterande frågor ställas. Sjöfartsverket kommer aldrig att få ta del av din identitet eller dina kontaktuppgifter.

Visslarsystemet är ett komplement till de ordinarie rapporteringskanalerna och ska endast användas i de fall man av något skäl önskar att vara anonym mot Sjöfartsverket.

Visslarsystemet hittar du här: https://grey.whistleblower.se

Du kan även ringa på telefonnummer +46 (0) 70 792 04 22 vardagar mellan kl. 8.00 och 17:00 för att lämna en anmälan.

Senast uppdaterad 2020-11-19