Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Centrala samrådsgruppen (CSSF)

Centrala Samrådsgruppen för Sjö- och Flygräddning (CSSF) är ett nationellt forum på central nivå för utveckling av sjö- och flygräddningen i Sverige.

Centrala samrådsgruppen (CSSF)

I CSSF-gruppen diskuteras övergripande policy-, utbildnings- och samordningsfrågor, internationella övningar samt erfarenheter från sjö- och flygräddningsärenden.

Ordförandeposten i CSSF ligger hos Sjöfartsverket.

Övriga myndigheter, organisationer och funktioner som ingår i CSSF är:

Senast uppdaterad 2023-09-28