Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Gräns för ekonomisk zon

Gräns för ekonomisk zon följer den gräns som överenskommits med våra grannländer längs de sträckor där sjöterritoriets gräns i havet inte når ut till densamma.

Datafilen är komprimerad och behöver packas upp, vilket oftast sker genom att dubbelklicka på den. Då kommer en semikolonseparerad text-fil som innehåller punkterna och dessutom all information i Shape-format (många filer) samt en Wordfil som beskriver förekommande attribut. För att använda Shape behöver du en anpassad GIS-programvara.

Attributbeskrivning av shape-filer

Följande attribut finns i punkt shape-filen:

 1. Löpnummer - Löpnummer för ekonomiska zonen (EZ).
 2. Delsträcka – Baslinjerna redovisas med följande delsträckor; Västkusten, Östersjön, Bottenhavet, Bottenviken.
 3. Löpnr_dels - Löpnummer för punkter (EZ) för respektive delsträcka.
 4. Löpnr_EZ - Löpnummer för signifikanta punkter på den ekonomiska zonens yttre avgränsningslinje.
 5. Latitud & Longitud - Alla punkter utmed gränsen beskrivs med geografiska koordinater i latitud och longitud uttryckta i referenssystemet SWEREF 99 dels i grader och decimala minuter som det står i lagen och dels i decimala grader.
 6. Punkttyp - Följande punkttyper förekommer:
  • brytpunkt som avtalats med annan stat (EZ), och
  • segmenterad punkt på en rät geodetisk linje eller på en loxodrom mellan två brytpunkter (MP).
  • skärningspunkt med den angränsande zonens avgränsningslinjer (AZ),
 7. Punktnamn - Namn i de fall sådant förekommer (gäller avtalade punkter på riksgräns).
 8. Källa - Lag (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner.
 9. Unikt ID – Ett unikt ID som Sjöfartsverket adderat.

Följande attribut finns i linje shape-filen:

 1. Delsträcka – Baslinjerna redovisas med följande delsträckor; Västkusten, Östersjön, Bottenhavet, Bottenviken.
 2. Källa - Lag (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner.
Sverigekarta med ekonomisk zon

Senast uppdaterad 2022-03-02