Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Aktuella restriktioner

Under vintertid finns här gällande och aviserade trafikrestriktioner, isbrytarnas verksamhetsområde och annan viktig information för vintersjöfarten.

Isbrytaren Atle assisterar ett fartyg genom isen.
Isbrytaren Atle är en av de fem statsisbrytarna..

Senaste uppdatering

Sidan uppdaterades 6 december kl. 09:23 LT.

Gällande och aviserade trafikrestriktioner

Med trafikrestriktioner vill man öka säkerheten och trafikens smidighet vintertid. Endast fartyg som uppfyller villkoren i trafikrestriktionerna erhåller isbrytarassistans.

Gällande och aviserade restriktioner för svenska hamnar

Ytterligare trafikupplysningar

 

Gällande dirigeringsvägar

Isbrytarnas aktiviteter

Ale: Isbrytning, förflyttning till Bottenviken.
Atle: Förtöjd Luleå.
Frej: Förtöjd Luleå
Oden: Förtöjd Helsingborg.
Ymer: 48 timmar stand by för isbrytning.

Scandica: Farledsarbeten
Baltica: Farledsarbeten och sjömätning

Rapportering

Rapporteringsinstruktion för hamnar med gällande trafikrestriktioner.

Israpport och isprognos

Israpport: SMHI Istjänst israpport
Isprognos: SMHI Istjänst Is till havs
Aktuell iskarta (SMHI): Länk till iskarta
Baltic Icebreaking Management: Länk till portal för Baltic Icebreaking Management

Kontaktinformation

Isbrytarledningen nås på telefon 0771-632525. Vid brådskande ärenden utanför kontorstid nås bereskapshavande på samma telefonnummer. 

Epost: opc@sjofartsverket.se

Regelverk och handledning för vintersjöfart

I broschyren Vintersjöfart 2021-2022 samlas regelverk, handledning och kontaktuppgifter för vintersjöfarten till och från Sverige. 

Vintersjöfart 2021-2022 (PDF, svenska)

Winter navigation 2021-2022 (PDF, engelska)

Senast uppdaterad 2021-01-27