Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Aktuella restriktioner

Under vintertid finns här gällande och aviserade trafikrestriktioner, isbrytarnas verksamhetsområde och annan viktig information för vintersjöfarten.

Isbrytaren Atle assisterar ett fartyg genom isen.
Isbrytaren Atle är en av de fem statsisbrytarna..

Senaste uppdatering

Sidan uppdaterades 17 maj 2022 kl. 10:35 LT.

Gällande och aviserade trafikrestriktioner

Med trafikrestriktioner vill man öka säkerheten och trafikens smidighet vintertid. Endast fartyg som uppfyller villkoren i trafikrestriktionerna erhåller isbrytarassistans.

Gällande och aviserade restriktioner för svenska hamnar

Ytterligare trafikupplysningar

Gällande dirigeringsvägar

Isbrytarnas aktiviteter

Ale: Standby i Luleå
Atle: Förtöjd i Luleå
Frej: Förtöjd i Luleå
Oden: Förtöjd i Luleå
Ymer: Förtöjd i Luleå

Scandica: Farledsarbeten
Baltica: Farledsarbeten

Rapportering

Rapporteringsinstruktioner för fartyg på väg till hamnar med gällande trafikrestriktioner.

Israpport och iskarta

Israpport: SMHI Istjänst israpport
Aktuell iskarta (SMHI): Länk till iskarta
Baltic Icebreaking Management: Länk till portal för Baltic Icebreaking Management

Kontaktinformation

Isbrytarledningen nås på telefon 0771-632525. Vid brådskande ärenden utanför kontorstid nås bereskapshavande på samma telefonnummer. 

Epost: opc@sjofartsverket.se

Regelverk och handledning för vintersjöfart

I broschyren Vintersjöfart 2021-2022 samlas regelverk, handledning och kontaktuppgifter för vintersjöfarten till och från Sverige. 

Vintersjöfart 2021-2022 (PDF, svenska)

Winter navigation 2021-2022 (PDF, engelska)

Senast uppdaterad 2022-05-17