Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Hammarbyleden - Nyttotrafik

Position 59°18.2'N 018°04.0'E; Sjökort 6141

Aktuell information

Renovering av Norra Danviksbron  Rivning och nedmontering av bron påbörjas sommaren 2023.
2024 Uppbyggnaden av bron påbörjas och pågår i två år.
2027 Bron är färdig och tas i bruk.

*Mer information hittar du på Region Stockholms hemsida.

Trafikförvaltningen på Region Stockholm har meddelat att deras kontrakterade entreprenör SVEAB kommer att etablera sig i Danvikskanalen tidigast 2023-08-25, de meddelar vidare att de därefter kommer följa planen enligt tidigare beslut.

Detta innebär att den partiella avlysningens starttid senareläggs till 2023-08-25 istället för 2023-07-31.

Beslut

Sjöfartsverket har beslutat om avlysningar för den allmänna farleden, delen under Danviksbroarna, 25 augusti 2023 – 7 juli 2024.

Anledningen till beslutet är att Trafikförvaltningen på Region Stockholm och Trafikkontoret på Stockholms stad inkommit med ansökan om avlysningar pga. att Norra Danviksbron uppnått sin tekniska livslängd och att konstruktionen är uttjänt och har omfattande skador, vilket innebär att den befintliga bron kommer att rivas och att en ny bro ska byggas.

Sjöfartsverket kommer att återkomma med beslut om avlysningar och partiella avlysningar för byggnation av ny bro som enligt ansökan är planerad 8 juli 2024 - 31 mars 2027.

Övrigt

Region Stockholms webbplats kan du registrera ditt telefonnummer för att få sms-avisering när framkomligheten i kanalen förändras.

Där informerar Region Stockholm om både planerade och eventuella oplanerade förändringar.

Danviksbron - datum och villkor för sjöfart
 

4 september - 2 oktober 2023
Bron öppnas ej. Segelfri höjd 10,8 m
 
3 oktober - 5 november 2023
Bron öppnas ej. Segelfri höjd 10,8 m, begränsad farledsbredd 17 m

6 november - 17 november 2023
Farleden avlyst för all trafik

18 november - 3 december 2023
Bron öppnas ej. Segelfri höjd 10,8 m, begränsad farledsbredd 17 m

4 december - 15 december 2023
Farleden avlyst för all trafik

16 december - 7 juli 2024
Begränsad farledsbredd 17 m

Danviksbron

Position 59°18,8'N 018°06,3'E
Dubblerad enkelarmad klaffbro
Segelfri höjd: 11,8 m
Tel brovakt: 08-508 279 11 eller 08-670 28 10
alt. VHF kanal 12.

Skansbron

Position 59°18,2'N 018°04,7'E
Dubbelarmad klaffbro
Segelfri höjd: 11,4 m
Tel brovakt: 08-670 28 15

Liljeholmsbroarna

Position 59°18,8'N 018°01,9'E
Dubblerad gatubro
Segelfri höjd: 14,7 m
Tel brovakt: 08-670 28 15

Observera! Liljeholmsbron kommer inte öppnas under nedanstående tider:

2 juni kl 07.00 - 09.00 samt 17.00 - 19.00
3 juni kl 08.00 - 10.30

Öppningstider

För information om broöppningar. Se information på Stockholms hamnars webbplats.

Övriga upplysningar

Broarna öppnas ej då medelvinden överstiger 15 m/sek under 10 minuter.

Stockholms Hamn AB är ansvarig/ägare till broarna.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad 2023-07-11