Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Hasslöbron

(56-07,7N 15-27,5E) Sjökort: 741

Svängbro

Segelfri höjd vid stängd bro: 4 m

 

Aktuell nautisk information

Ingen information för tillfället  

Öppningstider

1 mars - 30 april

Bron öppnas måndag - lördag klockan 06.00 - 18.00, efter anmälan till brovakt.

1 maj - 30 september

Bron öppnas, efter anmälan till brovakten, dagligen, de första tio minuterna efter varje hel timma klockan 08.00 - 20.00.
Bron öppnas dagligen 06.00 - 08.00 och 20.00 - 22.00 efter förhandsbeställning.

1 oktober - 28 februari

Bron öppnas under ordinarie arbetstid, helgfri måndag  - fredag klockan 07.00 - 16.00, efter förhandsbeställning.

Anmälan till brovakt (1 mars - 30 september) görs hos Trafikverkets entreprenör (tel. 0455-33 22 40).

Förhandsbeställning (1 oktober - 28 februari samt morgon och kvällstid 1 maj - 30 september) görs hos Trafikverkets entreprenör (tel. 0455-33 22 40) under ordinarie arbetstid*.
Förhandsbeställning görs senast 2 timmar före önskad broöppning.

Vid nödsituation som kräver broöppning sker öppning efter anmälan till Trafikverket. Vid nödsituation som kräver att öppning av bron avbryts eller skjuts upp, sker detta efter anmälan till Trafikverkets entreprenör (tel. 0455-33 22 40).

*ordinarie arbetstid är: 1 maj - 30 september, dagligen 08.00-20.00. 1 oktober - 28 februari, helgfri måndag – fredag kl 07.00-16.00.

Anm 1.

Passagen vid bron är kameraövervakad då bron är fjärrmanövrerad.
Kontakta gärna vakthavande på tel. 0455-33 22 40 för att få bekräftat att er önskan om broöppning uppfattats.

Anm 2.

Bron öppnas inte om vindhastigheten överstiger 20 m/s.

Trafikverket är ansvarig/ägare till bron.

Senast uppdaterad 2022-06-14