Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Jordfallsbron

Position 57°51,3'N 012°00,5'E; Sjökort 1352

Dubbelklaffbro

Segelfri höjd: 11m
Segelfri bredd: 40m

Öppningstider

Aktuell nautisk information

Sjöfartsverket informerar Med anledning av underhållsarbete är farleden förbi Jordfallsbron avstängd för all sjötrafik 27 augusti kl. 1200 - 19 september kl. 1200.  

Nyttotrafik

Broöppning är möjlig dygnet runt, året om i samråd med brovakten.

Fritidsbåtar

1 april - 30 september

Ingen öppning för fritidsbåtar under vardagar mellan 0700 - 0900 och 1600 - 1800.

Kontaktinformation

För öppning av bron, kontakta brovakten:
VHF kanal 9 eller telefon 010-47 86 330.

Bron ägs av Trafikverket, men manövreras av Sjöfartsverket på uppdrag av ägaren. 

Senast uppdaterad 2021-05-03