Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Kvicksundsbron

(59-27,2N 16-19,2E) Sjökort 1131, 113

Klaffbro

Segelfri höjd vid stängd bro: 4,5 meter

Aktuell nautisk information

Ingen information för närvarande.

 


Öppningstider

Nyttotrafik
Bron öppnas dygnet runt efter beställning. Järnvägstrafiken kan orsaka eventuell väntetid. Bron anropas på VHF kanal 68 enligt följande:

Första anrop 
- västgående fartyg anropar vid trafikrapporteringspunkt 28, Torshälla 
- ostgående fartyg anropar i höjd med Tallklubben (ca 3,7 M före bron).

Andra anrop 
8 minuter före passage anropas bron igen, varvid fartyget erhåller besked om broöppning kan ske eller ej.

Om bron inte kan öppnas planeras genomfarten i samarbete mellan fartyget och bropersonalen.

Brovakten: VHF kanal 68, Kvicksundsbron Telefon: 0708763026.

Fritidsbåtar, sommartid

Den 1 maj - 15 oktober kan bron öppnas enligt nedan angivna tider. Järnvägstrafiken kan orsaka eventuell väntetid. Fritidsbåtar ska, vid behov, använda VHF kanal 14 för kontakt med bron.

Vardagar

00.10 - 00.20
02.10 - 02.20
04.10 - 04.20
06.10 - 06.20
09.10 - 09.20
10.10 - 10.20
11.10 - 11.20
13.10 - 13.20
14.10 - 14.20
15.10 - 15.20
18.10 - 18.20
20.10 - 20.20
22.10 - 22.20

Lördagar, söndagar och helgdagar

Dygnet runt öppnas bron en gång inom följande tider:
00.10 - 00.20, 01.10 - 01.20 osv till 23.10 - 23.20.

Fritidsbåtar, vintertid

Den 16 oktober - 30 april sker öppning endast efter anmälan på telefon eller VHF. Fritidsbåtar ska, vid behov, använda VHF kanal 14 för kontakt med bron.

Kvicksundsbron Telefon: 0708763026.


Trafikverket är ansvarig/ägare till bron.

Senast uppdaterad 2021-02-19