Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Kvicksundsbron

(59-27,2N 16-19,2E) Sjökort 1131, 113

Klaffbro

Segelfri höjd vid stängd bro: 4,5 meter

Aktuell nautisk information

Tid: 11 augusti kl. 2000 - 12 augusti kl. 0800

Farleden under Kvicksundsbron är avlyst
för all sjötrafik som behöver broöppning.


Öppningstider

Nyttotrafik
Bron öppnas dygnet runt efter beställning. Järnvägstrafiken kan orsaka eventuell väntetid. Bron anropas på VHF kanal 68 enligt följande:

Första anrop 
- västgående fartyg anropar vid trafikrapporteringspunkt 28, Torshälla 
- ostgående fartyg anropar i höjd med Tallklubben (ca 3,7 M före bron).

Andra anrop 
8 minuter före passage anropas bron igen, varvid fartyget erhåller besked om broöppning kan ske eller ej.

Om bron inte kan öppnas planeras genomfarten i samarbete mellan fartyget och bropersonalen.

Brovakten: VHF kanal 68, Kvicksundsbron Telefon: 0708763026.

Fritidsbåtar, sommartid

Den 1 maj - 15 oktober kan bron öppnas enligt nedan angivna tider. Järnvägstrafiken kan orsaka eventuell väntetid. Fritidsbåtar ska, vid behov, använda VHF kanal 14 för kontakt med bron.

Vardagar

00.10 - 00.20
02.10 - 02.20
04.10 - 04.20
06.10 - 06.20
09.10 - 09.20
10.10 - 10.20
11.10 - 11.20
13.10 - 13.20
14.10 - 14.20
15.10 - 15.20
18.10 - 18.20
20.10 - 20.20
22.10 - 22.20

Lördagar, söndagar och helgdagar

Dygnet runt öppnas bron en gång inom följande tider:
00.10 - 00.20, 01.10 - 01.20 osv till 23.10 - 23.20.

Fritidsbåtar, vintertid

Den 16 oktober - 30 april sker öppning endast efter anmälan på telefon eller VHF. Fritidsbåtar ska, vid behov, använda VHF kanal 14 för kontakt med bron.

Kvicksundsbron Telefon: 0708763026.


Trafikverket är ansvarig/ägare till bron.

Senast uppdaterad 2021-02-19