Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Nockebybron

Position ca 59°19,7'N 017°54,5'E; Sjökort 111

Svängbro

Segelfri höjd: 12 m
Fri bredd: 24 m

Öppningstider

1 maj - 15 oktober 

Bron öppnas, efter anmälan till brovakten, de första tio minutrarna efter varje hel timme enligt följande:

Måndag - torsdag  0700 - 0710
0900 - 1510
1900 - 2210
Fredag 0700 - 0710
0900 - 1410
1900 - 2210
Lördag 0700 - 2210
Söndag och helgdag 0700 - 1610
1800 - 2210

Broöppningar medges ej (spärrtider) under nedanstående tider:
Måndag – Torsdag: 0710-0900, 1510-1900
Fredag: 0710-0900, 1410-1900
Söndag och helgdag: 1610-1800

16 oktober - 30 april

Bron öppnas kl. 09.00-16.00 efter förhandsbeställning.

Samma spärrtider som sommartid gäller.

Nyttotrafik

Nyttotrafiken kan, om särskilda skäl föreligger, efter förhandsbeställning erhålla öppning vid annan tid hela året.
Dock ej måndag-torsdag kl. 07.10-09.00 och 15.10-19.00. Fredagar 07.10-09.00 och 14.10-19.00. Ej heller sön- och helgdag kl. 16.10-18.00.

Förhandsbeställning kan göras på vardagar kl.07.00-16.00 hos Brovakten, telefon 08-80 32 62.
Broarna skall, under ordinarie arbetstid, om möjligt kunna öppnas senast en timme efter det beställningen gjorts hos platskontoret.

Fritidsbåtar

Fritidsbåtar kan kontakta brovakten via VHF kanal 14, eller telefon 08-80 32 62.

Övrig information

Trafikverket är ansvarig/ägare till bron.

Senast uppdaterad 2021-05-03