Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Södertälje kanal

Södra kanalbroarna. Position 59°11,1'N 017°38,6'E; Sjökort 6181.

Södertälje kanal har Nordens största sluss för fartyg och binder samman Mälaren och Östersjön.
Slusskammaren är 135 meter lång och 19,6 meter bred.
Sjöfartsverket sköter hela kanalen med broöppning och slussning för handelssjöfarten och fritidssjöfarten.
Trafikverket är ansvarig/ägare till broarna.

Klaffbroar samt lyftbro

Segelfri höjd vid stängd bro: 26,0m
Segelfri höjd för öppen lyftbro: 41,5m
Fri bredd: 26,2m

Broarna öppnas för fartyg på nedanstående tider efter anmälan till Södertälje Kanal på tel 0771-630 655 eller VHF kanal 68.
Anmäl minst 4 timmar före aktuell tid.

Aktuell nautisk information 

2021-10-01 kl. 22.00 t.o.m. 2021-10-04 kl. 03.00
P.g.a reparationsarbeten kommer ingen broöppning att medges under tidsperioden.
Segelfri höjd är därtill begränsad till 26 m.
Kontaktperson BUS AB: 072-558 55 23

Broöppningar Södertälje Kanal:

Tiderna gäller tills vidare.
Vissa avvikelser kan ske under helgdagar eller dag före helgdag.
I angivna tider ingår broarnas svängningstider.
Om tågläget så oundvikligen kräver kan smärre avsteg, upp till 15 minuter, göras från öppningstiderna.

Dagligen 00.17 - 00.37
02.02 - 02.22
03.00 - 03.20
04.15 - 04.35
22.50 - 23.10
Måndag - fredag 10.35 - 10.55
13.20 - 13.40
19.35 - 19.55
Lördag - söndag 07.36 - 07.56
14.35 - 14.55
Lördag 11.20 - 11.40
20.35 - 20.55
Söndag 10.05 - 10.25

Övriga upplysningar

Hela kanalen övervakas av TV-kameror från manövertornet för Södertälje kanal.
Fartbegränsning till 6 knop gäller i hela kanalen.

Trafik- och Brosignaler; se sjökort 6181.

Senast uppdaterad 2021-05-03