Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Tottnäsbron

Position 58°54,0'N 017°50,4'E; Sjökort 6171, 6172

Svängbro

Segelfri höjd: 2,0 m
Fri bredd: 9,0 m

Aktuell nautisk information

Trafikverket informerar Farleden är avlyst förbi Tottnäsbron mellan 16 augusti 2021 - 15 mars 2022
En tillfällig ponton-bro läggs över sundet under perionden, vilket omöjliggör passage med båt. 
Se Ufs-notis 15385(T)

Öppningstider

1 juni - 31 augusti

Broöppning kan erhållas dagligen varje hel timme kl 0800 - 2000.
Begäran om broöppning kan göras på telefon: 08-520 414 26 eller genom att ligga vid vänteboj eller mellan boj och bro.

1 september - 31 maj

Bron är stängd under denna period.

Nyttotrafik kan erhålla broöppning enligt följande:

1 maj - 31 maj samt 1 september - 15 oktober söndag till fredag.
Bron öppnas kl 1700 - 1800 efter förbeställning minst 24 timmar innan passage.
Förbeställning skall göras på telefon: 08-520 414 26, kl 0900 - 1200 och 1300 - 1530.

Trafikverket är ansvarig/ägare till bron.

Senast uppdaterad 2021-05-03