Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Brofjorden

Rutter för Brofjorden

Rutter till Brofjorden

Rutter i RTZ format

Från Till Note
Brofjorden Angöring Produkthamnen 7-14,4m
Brofjorden Angöring Råoljekajen 25m
Produkthamnen Brofjorden Angöring 7-14,4m
Råoljekajen Brofjorden Angöring 25m

Viktig information

De rutter som presenteras är de tänkta idealspår/korridorer som fartyget bör gå i. Rutterna ska däremot inte uppfattas som tvingande för enskilda fartyg. Beroende på till exempel mötande och annan trafik, eller övrig påverkan som väder och dylikt, kan avsteg från rutterna naturligtvis vara nödvändiga och då förenliga med gott sjömanskap.

De digitala färdplanerna ska inte användas som en ersättning för ordinarie sjökort och navigering, utan endast utgöra ett komplement till dessa. Vid användning av de digitala färdplanerna och övrig information på dessa sidor måste därför alltid exempelvis fartygstyp, väder och övrig trafik beaktas.

Tänk också på att positionsangivelser, ej korrekt ruttinmatning eller andra felkällor, inte på något sätt garanterar navigation i elektroniska sjökortssystem utan ska ses som ett komplement till radar och visuell navigering.

De digitala färdplanerna är framtagna med utgångspunkt i tillgänglig geografisk information. Sjöfartsverket tar inte ansvar för felaktigheter i färdplanerna eller informationen på dessa sidor.

Senast uppdaterad 2021-02-05