Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Djupdata

De sjömätningar som har gjorts i svenska vatten lagras i en databas på Sjöfartsverket. Vi har moderna mätningar gjorda med laser och moderna flerstrålelod (multibeam), men även mätningar gjorda med handlod från 1800-talet.

Bild på djupdatatrafik
Djupdatan används på Sjöfartsverket främst för att ta fram djupkurvor och siffror till våra sjökort. Vidare används djupdata till exempel för att bestämma lämpliga positioner vid placering av farledsutmärkning. Då moderna mätningar är mycket detaljerade kan denna information även användas till många andra syften såsom analyser vid farledsprojekteringar samt i miljöförbättrande arbete.

Högupplöst djupdata kan användas vid till exempel miljöanalyser, habitatsmodeller, etablering vid offshoreanläggningar och vindkraftsparker. Djupdata, kombinerad med andra informationsmängder, är en ovärderlig hjälp när det gäller planeringsarbete samt underlag vid kabel- och rördragningar med mera.


Leverans i olika format

En modern sjömätning kan innehålla flera hundra mätpunkter per kvadratmeter, vilket innebär att det snabbt kan bli väldigt stora datamängder. Vi erbjuder informationen i ett rutnät (GRID). Våra standardgrid är 2m, 10m, 20m, 100m och 300m. Dessa levereras i Shape-format eller som koordinatlista (ASCII-fil).  

Djupdata är sekretesskyddad

Information om djupdata är skyddad och vid varje uttag rådfrågas Försvarsmakten. I vissa fall kan skyddade uppgifter lämnas ut om kunden skriver på en ansvarsförbindelse om att data behandlas på korrekt sätt.

Beställ djupdata

För att få information om vilka mätningar som finns i ert område samt prisförfrågan kontakta sma@sjofartsverket.se

Kontakt

Kontakta Kundtjänst Sjögeografi
Tfn: 010-478 58 10
E-post sma@sjofartsverket.se

Senast uppdaterad 2023-12-19