Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Transport och farledsservice

Vi kan erbjuda transporttjänster i områden med begränsat utbud av service. Det kan gälla både person- och godstransporter. För leverantörer av el, telefoni och vatten och avlopp med abonnenter i skärgården erbjuder vi felavhjälpningstransporter.

Maritima transporttjänster

Att utföra persontransporter till sjöss på ett säkert sätt i alla väder är något som Sjöfartsverket har stor erfarenhet av. Vi transporterar lotsar till cirka 33 000 lotsningar året runt. Därtill kommer ett antal sjöräddningsuppdrag samt övriga transporter.

Detta gör oss till experter vad det gäller säkra persontransporter till sjöss. Sjöfartsverket finns på 30 orter längs hela kusten och har cirka 70 stycken lotsbåtar som är specialutrustade för
persontransporter ut till fartyg.

Beställning av tjänst

Transporter beställs genom lotsbeställningscentralen i det aktuella området.

Senast uppdaterad 2021-01-22