Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal
2023
Ny uppdatering i MSW Reportal

En ny uppdatering av MSW Reportal utfördes den 25 januari till MSW version 3.1.0. Uppdateringen innehåller följande förändringar: 1. Sortering och visning av sökträffar. Sökfunktionen av fartyg visar nu alla sökträffar och sortering sker i bokstavsordning. 2. Validering av avfallstyp. Stoppande valideringskontroll som vid signering av ett besök kontrollerar om rapportören har angett dubbletter av en avfallstyp. 3. Uppdaterad text under "Last" i farledsdeklaration. Till följd av föreskriftsförändringar har containervikt ändrats till lastbärarvikt. 4. Hjälptext vid "Lastbärarvikt" under farledsdeklaration. Infört beskrivande hjälptext som förklarar ”lastbärarvikt”. 5. Lås fältet för lastbärarvikt (containervikt). Om kod för lastbärare anges i fältet för gods i farledsdeklarationsblocket blir fältet för lastbärare (containervikt) icke editerbart och gråas ut. Avser Kn4-kod 8606, samt övriga koder som är kopplade till denna kategori (bl.a. kN6- och kN8-koder). 6. Avsikt samt fartygstyp ska styra bock för "Fartyget går som kryssningsfartyg". Vid avsikt "Kryssning, fritid och rekreation" samt "Kryssning, turnaround" bockas rutan för "Fartyget går som kryssningsfartyg" i farledsdeklarationsblocket i automatiskt för de fartygstyper som idag styr att den visas i MSW 7. Valideringsfel varning lotsdispens och befälhavare. Varningsmeddelandet överensstämmer nu med angivna lotsdispenser. 8. Excel template, felbeskrivet valalternativ för bunkertyp. ’MBO – Marine Gas Oil’ har rättats till ’MGO – Marine Gas Oil’. 9. Textändring kopplat till uppdaterad tjänst för ATA/ATD. Texten SMMS (i loggen) är nu ersatt med AUTO för när den automatiska tjänsten sätter ATA/ATD. ...

2023-01-25
2022
Ny uppdatering i MSW Reportal

En ny uppdatering av MSW Reportal utfördes den 28 September. Uppdateringen innehöll bl.a. avfallskvitto, avfallstyper, avsikter för anlöp, ETD-föregående hamn, fält för e-post och nya templates. Mer information finns på Sjöfartsverkets hemsida. Vid frågor, vänligen kontakta MSW Support via epost: support@mswreportal.se eller via telefon: 0771-40 00 50 ...

Nyhet 2022-10-07
Leveransnoteringar 23/3

• Ny funktion kopplat till rapportering av lotsdispenser omfattas av releasen (tekniska förutsättningar) men aktiveras först måndagen den 4 april i MSW Reportal. Funktionaliteten består bland annat av varningar och ett förenklat förfarande för att underlätta rapporteringen av lotsdispenser. ...

Nyhet 2022-03-23
Viktig information från Tullverket

På grund av det rådande världsläget, och i synnerhet med de sanktioner som lagts mot bland annat Ryssland, vill Tullverket påminna om att de tidsgränser som finns för ankomst och avgång av fartyg måste hållas. Anmodan av efterlevnad av skyldigheter gällande avgång och avgångsmanifest kommer nu att ske direkt vid den beräknade avgångstiden (ETD), om uppgifterna inte redan har lämnats.Vid frågor vänligen kontakta MSW Support via epost: support@mswreportal.se eller via telefon 0771-40 00 50 ...

Nyhet 2022-03-02