Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Uppdrag och verksamhet

Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för statlig sjö- och flygräddningstjänst. Funktionen innebär både operativt arbete under pågående räddningsinsatser och omfattande administration för att följa upp och utveckla verksamheten.

Sjö- och flygräddning

Sjöfartsverket ansvarar för insatser, när någon är eller befaras vara i sjönöd, samt för sjuktransporter från fartyg. Ansvaret gäller svenskt sjöterritorium samt Vänern, Vättern och Mälaren, exklusive hamnområden.

Sjöfartsverket ansvarar även för lokalisering av luftfartyg vid inträffat eller befarat haveri, eller då fara hotar lufttrafiken. Ansvarsområdet är hela Sveriges land- och sjöterritorium samt Vänern, Vättern och Mälaren. När luftfartyget är lokaliserat, övergår undsättningsansvaret till kommunal räddningstjänst eller fjällräddningstjänsten – utom till havs, då Sjöfartsverket även ansvarar för undsättningen.

Stöd till sjukvården

Regeringen beslutade den 9 april 2020 att Sjöfartsverket ska kunna utföra helikoptertransporter för att stötta sjukvården vid livshotande situationer där omedelbar transport är avgörande. Detta förutsatt att resurserna är lämpliga för uppgiftet och att det kan ske utan hinder mot annan verksamhet.

Senast uppdaterad 2023-05-10