Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Målsättning

Sjöfartsverkets målsättning är att leda och koordinera sjö- och flygräddningsinsatser 24 timmar om dygnet, året runt. Enligt lagen om skydd mot olyckor ska Sjöfartsverket tillhandahålla en effektiv och behovsanpassad sjö- och flygräddningstjänst.

Målsättningen för sjöräddningstjänst

Målsättningen för sjöräddningstjänst är att på svenskt territorialvatten - efter det att enheten larmats av Sjöfartsverket - kunna undsätta en nödställd inom 60 minuter i 90 procent av alla fall med flyg- eller ytenhet då positionen är känd samt att vid efterforskning kunna påbörja en spaningsinsats i fastställt insatsområde.
På internationellt vatten - inom den svenska sjöräddningsregionen - gäller 90 minuter.

Målsättningen för flygräddningstjänst

Målsättningen inom flygräddningstjänst är att saknade luftfartyg med aktiverad ELT/PLB ska vara lokaliserade inom 90 minuter och utan aktiverad ELT/PLB inom 24 timmar efter fastställt nödläge i 90 procent av alla fall. Ambitionsnivån för undsättning är att denna ska kunna påbörjas omgående efter lokalisering.

Ansvarsområde

Genom avtal med grannländerna har gränserna för svensk sjöräddningsregion (SRR) fastställts. I stort följer den luftfartens ansvarsområde (FIR-gränsen), men runt Bornholm används ekonomisk zon.

När det gäller sjöräddning ansvarar sjö- och flygräddningscentralen för sjöräddningstjänst längs hela kusten ut till gränsen mot annat land, samt i Vänern, Vättern och Mälaren. Sjuktransporter från öar är landstingens ansvarsområde. Övriga insjöar är så kallat kommunalt vatten där den kommunala räddningstjänsten har ansvaret. Detta gäller också i av kommunerna deklarerade kommunala hamnområden.

Flygräddningen har i stort samma ansvarsområde som sjöräddningen; ansvarar för efterforskning, lokalisering och undsättning över det statliga vattnet.

Därutöver ansvarar flygräddningen för efterforskning och lokalisering över land. Ledningen av räddningsinsats över land överlämnas från sjö- och flygräddningscentralen till kommunal räddningstjänst eller fjällräddningstjänst, så snart haveriplatsen är lokaliserad. En haveriplats är lokaliserad när räddningsstyrka anländer till haveriplatsen eller då platsen observeras av flygtrafikledningpersonal.

Gränserna för ansvarsområdet gäller även om havet är fruset till is.

Senast uppdaterad 2023-09-28