Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Götaälvbron

(57-42,9N 11-58,0E) Sjökort 9312, 1352

Klaffbro under rivning

Broklaffen är ställd i öppet läge under tiden bron rivs.
Ingen begränsande segelfri höjd.
(Brons sidospann är avstängda för all sjötrafik)

Öppningstider:

Broklaffen är konstant i öppet läge. 
För ytterligare information, besök Trafik Göteborgs hemsida

Aktuell nautisk information och eventuella avlysningar:

Sjöfartsverket informerar:

Farleden förbi Götaälvbron avlyst  under två tillfällen när brofundament rivs 
  • 15 nov 06:00 - 22 nov 06:00
  • 29 nov 06:00 - 6 dec 06:00
Se Ufs-notis 16237
Marieholmsbroarna stängda för fartyg som behöver öppning 16 nov 08:00 -13:00 Se Ufs-notis 16237

Observera att området är en byggplats och att det förekommer tidpunkter när möjlighet till passage kommer att vara begränsad, alternativt ej vara möjlig. För mer information om bygget av Hisingsbron, se www.hisingsbron.se

Klaffbro med fasta sidospann. Endast brospannet i älvfårans mitt är avsett för sjötrafik.

Klaffspannet är 20 m brett. Med anledning av arbetet med Hisingsbron reduceras den maximala fartygsbredden för passage genom Göta Älvbron från 16,5 meter till maximalt 13,4 meter. Detta beslut gäller från 2016-12-15 och tills vidare.

Sidospannen är avstängda för all fartygstrafik.

Brovakten: VHF kanal 9, Götaälvbron

Göteborgs kommun är ansvarig/ägare till bron. 


Marieholmsbron

Öppnas efter kontakt med brovakt på VHF kanal 9. Har man ingen VHF ombord får man lägga sig intill bron tills broföraren ger klartecken med ljussignaler att öppning kan ske.

Senast uppdaterad 2021-02-19