Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Hisingsbron

57-42,9N 11-58,1E Sjökort 9312, 1352

Lyftbro med segelfri höjd vid stängd bro 12 meter (max 28 m vid öppning).

Öppningstider

För information om öppningstider, besök Trafik Göteborgs hemsida


Nautisk information och eventuella avlysningar:

Delar av farleden är avlyst för sjötrafik 26 - 30 april, dagligen 0630 - 2030 Se Ufs-notis 15817(T) Broöppning ej möjlig. Max segelfri höjd 12 m.
Delar av farleden är avlyst för sjötrafik 10 - 14 maj, dagligen 0630 - 2030 Se Ufs-notis 15817(T)
Delar av farleden är avlyst för sjötrafik 24 - 28 maj, dagligen 0630 - 2030 Reservdagar

Observera att området är en byggplats och att det förekommer tidpunkter då möjlighet till passage kommer att vara begränsad, alternativt ej vara möjlig. För mer information om bygget av Hisingsbron, se www.hisingsbron.se Länk

Senast uppdaterad 2021-02-19