Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Hisingsbron

57-42,9N 11-58,1E Sjökort 9312, 1352

Lyftbro med segelfri höjd vid stängd bro 12 meter (max 28 m vid öppning).

Web kamera som visar bron: Länk

Öppningstider

För information om öppningstider, besök Trafik Göteborgs hemsida

Fritidsbåtar som väntar på broöppning får ej förtöja i brons ledverk. Vänligen använd avsedda bryggor. Se bild nedan. 


Nautisk information och eventuella avlysningar:

Ingen information för tillfället  

Observera att området är en byggplats och att det förekommer tidpunkter då möjlighet till passage kommer att vara begränsad, alternativt ej vara möjlig. För mer information om bygget av Hisingsbron, se www.hisingsbron.se Länk

Fritidsbåtar som väntar på broöppning får ej förtöja i ledverken. Använd vänt-bryggorna.
Fritidsbåtar som väntar på broöppning får ej förtöja i ledverken. Använd vänt-bryggorna.

Överenskommelse om samverkansregler

2020 ingick Trafikverket, Sjöfartsverket, Göteborgs Stad och Västtrafik en överenskommelse om trafikslagsövergripande samverkansregler för trafiken kring Göta älv, med begränsning Storgöteborg.

Överenskommelsen anknyter till den del i tillståndet för Hisingsbron där Göteborgs stad skulle verka för att trafikslagsövergripande trafikledningssystem för trafiken på och under bron togs fram.
Länk till överenskommelsen

Överenskommelsen beskriver även en process för årlig uppföljning av samverkansreglerna samt uppföljning av trafiken på och under bron. Årsrapporten publiceras på Göteborgs Stad hemsida.
Länk till årsrapporten 2020
Länk till årsrapporten 2021

Senast uppdaterad 2022-08-05