Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Hisingsbron

57-42,9N 11-58,1E Sjökort 9312, 1352

Lyftbro med segelfri höjd vid stängd bro 12 meter (max 28 m vid öppning).

Öppningstider

För information om öppningstider, besök Trafik Göteborgs hemsida

Fritidsbåtar som väntar på broöppning får ej förtöja i brons ledverk. Vänligen använd avsedda bryggor. Se bild nedan. 


Nautisk information och eventuella avlysningar:

Götaälvbron rivs Med anledning av att Hisingsbron nu är öppen så rivs Götaälvbron.
Farleden är avlyst för all sjötrafik, måndag 30/8 06:00 till lördag 4/9 06:00. Under denna period kommer broklaffarna att demonteras. Farleden bedöms ej som säker för passage under denna period.  
Se Ufs-notis 16035(T)

Observera att området är en byggplats och att det förekommer tidpunkter då möjlighet till passage kommer att vara begränsad, alternativt ej vara möjlig. För mer information om bygget av Hisingsbron, se www.hisingsbron.se Länk

Fritidsbåtar som väntar på broöppning får ej förtöja i ledverken. Använd vänt-bryggorna.
Fritidsbåtar som väntar på broöppning får ej förtöja i ledverken. Använd vänt-bryggorna.

Senast uppdaterad 2021-07-01