Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Trollhätte kanal

Den snabba och säkra transportleden för Vänersjöfarten.

Trollhätte Kanal är 82 km lång. 10 km är grävd och sprängd kanal, resten är naturlig farled i Göta älv. På sträckan passerar du 12 broar varav 3 fasta. Nivåskillnaden på totalt 44 meter klaras av sex slussar, en vid Lilla Edet, fyra slussar vid Trollhättan och en vid Brinkebergskulle. Vattendjupet i farleden är minst 6,3 meter. I slussarna är djupet på tröskeln 5,7 meter vid lägsta vattennivån.

Slussarna är, trots sin ålder, av modern konstruktion med el/mekanisk drift av luckor och portar. Dubbla bottnar innebär att vattnet fördelas jämnt över hela slussen, vilket ger lugna vattenrörelser vid såväl fyllning som tömning. 

Sjöfartsverket arbetar ständigt med att utveckla Trollhätte Kanal så att färden på kanalen ska bli en sjösäker, miljövänlig och inte minst en trevlig upplevelse.

Avgift Trollhätte Kanal 2021

Passage samtliga slussar Trollhätte Kanal: 1100 SEK

Avgiften avser enkel väg. Betalning för passage av samtliga slussar sker i Trollhättan vid Kanalcentralen.

Betalningssätt kreditkort.

Aktuell nautisk information 

Farled avlyst under Järnvägsbron i Vänersborg 15 nov 06:00 - 20 nov 06:00 Se Ufs-notis 16297
Farled avlyst mellan sluss 2 och 5 i Trollhättan under två tillfällen
  • 15 nov 06:00 - 20 nov 06:00 
  • 29 nov 06:00 - 6 dec 06:00
Se Ufs-notis 16298
Nya slussar i Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg Information om projektet  
Ny bro i Trollhättan Observera att bygget av den nya Stridsbergsbron pågår norr om Järnvägsbron i Trollhättan. Under byggtiden kommer det att förekomma moment som påverkar sjöfarten i området. Eventuella farledsavlysningar och större förändringar meddelas via Underrättelser för Sjöfarande. Se Ufs-notis 15432
Broarbeten i Göteborg Götaälvbron rivs. För aktuell information om avlysningar, gå till sidan om Hisingsbron eller Götaälvbron  

Öppettider 

Handelsfartyg

Handelsfartyg trafikerar Trollhätte kanal dygnet runt årets alla dagar och har företräde till slussning och broöppningar. 

Fritidsbåtar

Broar och slussar mellan Ströms sluss i Lilla Edet och Gropbron i Vänersborg är tillgängliga för passage med fritidsbåt mellan kl. 09.00 - 19.00 dagligen.

Komplett lista över broar som passeras finns på lotsområdets hemsida.

Gästhamnen Åkerssjö öppnar för säsongen 23/4 2021.
I gästhamnen Åkersjö Trollhättan är vatten och el tillgängligt säsong 2021 mellan den 23/4 till den 1/10.
Här finns även toalett och dusch. En övernattning ingår i slussavgiften.

Kontakt

För kontakt med broar och slussar använd VHF kanal 9.
Vi har även ett servicenummer: 076-796 18 30
Detta nummer kan man kan ringa för information om slussning, broöppningar och eventuella väntetider.
Telefonlinjen är öppen dagligen klockan 09.00 - 19.00.

Trollhätte kanal i app

För tillfället fungerar inte appen Trollhätte kanal. Vi rekommenderar att du tar del av aktuell information om regler, öppettider, avgifter, broar och slussar här på webben.

Senast uppdaterad 2021-07-23