Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Lotsbeställning

Beställning av lots till och från hamnarna inom Lotsområde Malmö och Kalmar. Även beställningscentral för öppensjölotsningar samt genomfartslotsningar i Öresund

Lotsningsservice: Kl. 00:00 - 24:00

Beställning görs via Lotsbeställningen Malmö
Telefon: 0771-63 06 80
E-post: southcoastpilot@sjofartsverket.se
Se även:   Kontakter lotsområde Malmö 

Beställningscentral för öppensjölotsning i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön
Beställning sker via Lotsbeställningen Sydkusten/Malmö.
E-post: southcoastpilot@sjofartsverket.se

Senast uppdaterad 2021-02-02