Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Viktigt med rätt
utrustning på isen

Issäkerhetstips från Sjöfartsverket
Sjöfartsverkets arbete med anledning av covid-19

Sjöfartsverkets verksamheter fungerar väl. I stort sett ska våra kunder inte påverkas av den pågående coronapandemin.

Läs mer om vårt arbete med anledning av covid-19.

Karttjänster

Karttjänster för allmänheten och yrkessjöfarten.

Kartvisare ViVA

Ufs och navigationsvarningar

Underrättelser av vad som har skett till sjöss.

Ufs Rapportera Navigationsvarningar

Lotsning

Information inför ett fartygs hamnanlöp.

Hitta hamn för anlöp Öppensjölotsning