Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Räddningssommaren
sammanställd

Nästan 800 räddningsinsatser

Karttjänster

Karttjänster för allmänheten och yrkessjöfarten.

Kartvisare ViVA

Ufs och navigationsvarningar

Underrättelser av vad som har skett till sjöss.

Ufs Rapportera Navigationsvarningar

Lotsning

Information inför ett fartygs hamnanlöp.

Hitta hamn för anlöp Öppensjölotsning
Sjöfartsverkets arbete med anledning av covid-19

Sjöfartsverkets verksamheter fungerar väl. I stort sett ska våra kunder inte påverkas av den pågående coronapandemin.

Läs om vårt arbete med anledning av covid-19
En grävskopa vid hamnkanten.

Vi utvecklar Sverige

Sjöfartsverket driver tillsammans med hamnar, kommuner och andra myndigheter flera projekt i syfte att öka säkerheten och anpassa farlederna för att möta sjöfartens behov.

Läs om våra farledsprojekt

Sjömansservice

Sjömansservice bidrar till en meningsfull fritid för sjöfolk. Allt för att få det bättre ombord.

Läs om Sjömansservice
Person som går på landgång ifrån ett fartyg. Han håller en väska i handen.